Gårdar & Torp

Gårdar och Torp


Gårdar och Torp

Spåren i skogen

Tiderna förändras och utvecklingen går framåt. Röster tystnar och byggnader försvinner. Åkrar och ängar blir åter skog. Kvar finns endast spåren de lämnat kvar i landskapet. Må vi vårda och bevara dem.Gårdar och Torp

Arbete pågår med att ta reda på fakta och skriva om gårdarna och torpen i socknen. Nya dokument publiceras här efterhand. Dokumenten är levande och uppdateras allt eftersom som nya rön tillkommer. Se länkar till höger.

Torpgrunder och Torpskyltar

Hembygdsföreningen märker ut torpgrunder med en skylt och GPS-koordinaterna registreras.


På skylten anges gårdsnamnet och torpnamnet, samt årtalen då torpet kom till respektive försvann, om åren är kända. Dessutom ett 4-siffrigt nummer där de två första siffrorna står för gården och de två sista för torpet. Här på sidan till höger finns länkar till information om torpen via den 4-siffriga koden. Klicka på de två första siffrorna och gårdsnamnet. I dokumentet kommer torpen i nummerordning.


En del grunder är märkta enligt en gammal nummerserie. För att översätta till  det nya numret, se "Torpnr old" i listan Torpskyltar och GPS-koordinater.Kultur- och torpvandringar

Kultur- och torpvandringar har genomförts under åren. Information om gårdarna och torpen finns i dokumenten från torpvandringarna. Fler dokument från kulturvandringarna kommer att skannas och länkas här till höger.Detta är ett digert arbete som bara är påbörjat och mycket återstår.