Munktell Lokomobil

Munktell Lokomobil  - "en-cylindrig ångmaskin"


Maskiner

Lokomobilen flyttades från Stora Räffla i Tryserums socken till Domarvik 1976. Tidigare ägaren Axel Dahlström hade avlidit samma år.


Lokomobil är en på hjul monterad ångmaskin, som på 1800-talet och i början av 1900-talet användes som kraftkälla i jordbruket och inom industrin. De användes bl a för att driva tröskverk, sågar och malkvarnar. Redan år 1853 började Theofron Munktell tillverka ånglokomobiler vid sin verkstad i Eskilstuna. Under åren 1853–1921 tillverkades ca 6500 lokomobiler.


Munktells lokomobiler blev en stor framgång och början till en mekanisering av det svenska jordbruket. Lokomobilen blev även en kraftkälla inom den industriutveckling som började i Sverige under mitten av 1800-talet. Genom lokomobilen och ångmaskinen var inte industrin längre beroende av att ha sina anläggningar intill rinnande vatten.

Tillverkare

Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag Eskilstuna

Modell

H-4

Tillverkningsår

1907

Tillverkningsnummer

3524

Motor

en-cylindrig ångmaskin

Cylindervolym

5,3 liter

Normalt varvtal

1050 rpm

Effekt

13 hk vid 170 rpm

Arbetsångtryck

7  kg/cm2

Eldyta

8,43 m2

Drivmedel

ved/kol, kolförbrukning 1,95 kg/hk/h

Vikt

3400 kg

Riktpris 1907

3.500:- inkl. gnistsläckare

Lokomobilen i Domarvik levererades från Munktell i Eskilstuna den 3 augusti 1907 till Jonsberg.  Där användes den till ett sågverk.


Den har haft ytterligare en ägare, Axel Dahlström i Räffla, innan den kom till Hannäs Hembygdsförening. Dahlström köpte lokomobilen 1931. Den fraktades på järnväg från Jonsbergs station till Birkekärr och vidare på stickspåret till Fallingeberg. Fraktkostnaden uppgick till 49 kronor och 25 öre. Enligt uppgift fraktade ägaren hem lokomobilen från Falllingeberg till Räffla för hand, en sträcka på 5,5 km! Han rullade kolossen på hjulen med hjälp av spett och diverse snillrika anordningar.Varje midsommarafton är lokomobilen i Domarvik i drift, då drar den en spånhyvel för tillverkning av takspån.

Spånhyvel