Underhåll och renovering

Underhåll och renovering


Rödmålning av utbyggnaden bakom ladugården för tröskvandringen 2014.


Underhåll av byggnader är  ett arbete som ständigt pågår, renoveringsbehovet är stort. Rödmålning av alla byggnader  fortskrider och är snart klart. Alla dörrar och luckor är målade med  Roslagsmahogny med kimrök. Till våren återstår att måla entrédörrarna till boningshusen, samt knutbrädor och fönsterfoder.Länsstyrelsen har  beviljat stöd till renovering av  fönster!


Vi har beviljats bidrag med 176 971,-/80% från Lantbruksenheten och Regionalekonomiska enheten, varav 45,76% kommer från EU. Därtill 22 121,-/10% från Kultur- och samhällsbyggnadsenheten. Resterande 10% står vi för själva. Totalt är kalkylerat 221 214,-.


 

Under vinterhalvåret 2017-18 har fönsterbågarna renoverats av Fönster & Hantverk i Linköping. I projektet medverkar antikvarie Bengt Häger. Fönsterkarmar och foder har renoverats i egen regi.


 

Syftet med fönsterprojektet är att bevara kulhistoriskt värdefulla byggnader. Därtill har vi ökat tillgängligheten med ramper.


Alla fönsterbågar hämtades 2017-11-06, och  fönstergluggarna täcktes med skivor.