Hönshus med Vagnslider

Hembygdsgården Domarvik - Hönshus med vagnslider


Byggnader

Hönshuset med ...

... vagnslidret 2016.

Hönshuset med vagnslider och övervåning är en äldre ursprunlig byggnad och byggåret är okänt. Det kan vara 1901 enligt en ristning i en innervägg. Uthuslängan finns inte med på kartan från 1874.


Enligt syneprotokollet från 1919 är uthuslängan 6,8 m lång, 5,6 m bred och långsidan 3 m hög, av stolpar och rödfärgade brädor, under sticktak, innehållande vedskjul, lider och hönshus. Hönshusdelen är av liggande timmer.


Hönshuset har försetts med en ingång direkt till övervåningen under 2021.

Hönshuset i bottenplanet är inrett som snickarbod med bl.a. en trampsvarv och en trampdriven bandsåg.


Interiör i skomakerimuseumet på övervåningen.

Det kommer ev. att flyttas till en lämpligare lokal.

Är huset byggt 1901 som någon har ristat i väggen?

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar