Maskinhall

Hembygdsgården Domarvik - Rumhult Maskinhall


Byggnader

Maskinhallen med tillbyggt vagnslider 2014.


Maskinhallen flyttades från Rumhult till Domarvik 1983, och används till vinterförvaring av lokomobilen.

Nedmontering av byggnaden i Rumhult

Uppmontering av maskinhallen i Domarvik

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar