Sveden

Hembygdsgården Domarvik - Solvestad Sveden


Byggnader

Sveden i Domarvik 2003.

Bönemöte framför Sveden i Solvestad på 1950-talet.

Torpet sveden flyttades från Solvestad till Domarvik 1984. Den ursprungliga platsen för torpet Sveden är strax till höger om grinden till berganläggningen Rockan. Grunden låg under utfyllnaden av vändplatsen framför ingången. Endast en stig visar var de boende trampade uppför slänten till torpet.


Sveden uppfördes på sin ursprungliga plats som torp under Solvestad 1835. Då flyttade torparen Nils Lindström in med hustrun Greta Nilsdotter och pigan Anna Andersdotter. Nils var 65 år, Greta 62 och Anna 54. Greta dog 1853 vid 80 års ålder och Sven dog 1854, 84 år gammal.


Efter Nils och Greta har där bott många olika arbetare med sina familjer, varav ett par har varit smeder. De sista fastboende flyttade in i början av 1900-talet och ut under 1920-talet. Det var jordbruksarbetare Gustav Alfred Schyldt med hustru Kristina Maria Lundgren och dotter Elin Kristina.


Sveden nyttjades fram till 1955 som böneställe av Baptistförsamlingen, och därefter som sommarställe. Försvaret köpte fastigheten 1965 och byggde berganläggningen Rockan.  De hade inget intresse av huset och erbjöd Hannäs Hembygdsförening att överta det, och i slutet av 1983 påbörjades flytten.

Hus på väg, straxt framme i Domarvik. Grävsjön i bakgrunden.


Huset drogs på två stockar när det var fruset på vägen. Två traktorer drog huset ned till vägen. Därifrån drogs det av en skotare med timmerlass bakpå, och en traktor med lastare sköt på bakifrån. Vid kyrkan gjorde hela ekipaget stopp för att bussen skulle kunna passera på andra sidan om kyrkan. Från uppförsbacken på Björkavägen fick ytterligare en traktor hjälpa till att dra.


Huset är museum och inrett som det kunde se ut i en torpstuga runt sekelskiftet 1900.

Murning av skorsten i Sveden.

Interiör i Sveden 2016.

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar