Verksamhet

Verksamhet


Hembygdsföreningen är en del av bygden som skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Föreningen är öppen för alla, och hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.


Under sommartid sker nationaldagsfirande, friluftsgudtjänster och andra aktiviteter i hembygdgården Domarvik. Årets stora begivenhet är midsommarfesten.


Hembygdsföreningen anordnar kulturvandringar och studiecirklar.


Under sommarhalvåret pågår inventering av alla föremål som finns samlade i hembygdsgården. Vinterhalvåret ägnas åt inventering av arkivdokument. Foton, dokument och skrifter publiceras fortlöpande på Bygdeband.


Underhåll av byggnader är även ett arbete som fortskrider, renoveringsbehovet är stort.

Verksamhet

  • Se framåt genom att blicka bakåt


Vad minns du av ditt 1900-tal?


Har du några minnen som du vill dela med dig av till  kommande generationer?


Det är de personliga minnena som sätter knorr på historien!