Tröskdagar

Tröskning genom tiderna - Från slaga till skördetröska


Hembygsföreningen deltog med lokomobilen och ett stifttröskverk  under tröskdagarna på Valla i Linköping.

Tröskdagarna på Valla 1999 blev en strålande framgång. De illustrerade  den tekniska utvecklingen under hundratals år. Tydligt sågs hur utvecklingstakten blev snabbare och snabbare. Samtidigt att efterfrågan på arbetskraft minskade, från de stora trösklagen som var sysselsatta i månader, till den ensamma bonden som styr sin datoriserade skördetröska.


På 14 stationer demonstrerade hembygdsföreningarna tröskmetodernas utveckling från slaga till modern datoriserad skördetröska förberedd för satelitstyrning. Stationerna byggdes upp och bemannades av olika hembygdsföreningar från länet. Hannäs Hembygdsförening visade  sin lokomobil och ett stifttröskverk med rensfunktion.


Theofron Munktell  var med om att föra Sverige in i den industriella tidsåldern. År 1832 bildade han Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, och 1853 tillverkade han den första ånglokomobilen. Lokomobilen är en flyttbar ångmaskin på hjul, en föregångare till traktorn som blev betydelsefull för jordbrukets utveckling. Den blev en riktig storsäljare och tillverkades i många år i Eskilstuna.


Lokomobilen är tillverkad 1907, väger 3 400 kg och utvecklar  13 ånghästkrafter. Bränslet är kol eller ved. Kolförbrukningen är 1,95 kg/hk/h. Den har tidigare använts vid ett sågverk i Jonsberg och  hos   Axel Dahlström i Räffla för tröskning. Nu används den till hyvling av takspån i Domarvik.


Stifttröskverket är av märket Thermaenius tillverkat i Hallsberg 1902. Det har inbyggd skakare och såll, och representerar ett viktigt utvecklingssteg. I Hallsberg tillverkades under åren 1868-1928 närmare 18 000 tröskverk.


Finrensningen utfördes med en rensmaskin,  en handdriven fläktvanna som är hemtillverkad. Handredskapen som användes är tillverkade av stål och trä.