Ladugård

Hembygdsgården Domarvik - Ladugård


Byggnader

Ladugården med loge 2016.

Ny stalldel byggs 1938.

På kartan daterad 1777 finns ingen ladugård inritad.  På kartan daterad 1874 finns en ladugård med loge och körvandring.


Enligt syneprotokollet från 1919 var stalldelen  i ladugården   8 m lång, 5 m bred och 3 m hög, av rödfärgat timmer under tak av stickor på brädor.  I ladugården fanns plats för en häst, tre kor och ett ungdjur. Djuren leddes ner till sjön för att vattnas. Nuvarande stalldel byggdes 1938, med plats för en häst, fyra kor och en kviga, samt ovanpå en ny höskulle. Samtidigt drogs rinnande vatten in i ladugården, dock med handpump.


Logen är desamma som innan ombyggnad. Logdelen är 11,9 m lång, 6 m bred och långsidan 4,3 m hög, av stolpar och rödfärgade brädor under tak av stickor. Körvandringen revs troligen i samband med ombyggnaden.


Ladugården användes fram till 1952, då lantbruket upphörde.


Efter att Hembygdsföreningen övertog Domarvik byggdes ladugården om och  inreddes till cafeteria, och 1994 tillbyggdes  ett nytt kök. På skullen förvaras en samling med äldre redskap, och i mjölkrummet finns äldre mjölktillbehör.

Ladugården får nytt tak. Korten är tagna innan stalldelen förlängdes 1994 för ett nytt kök. På kortet överst är det fyra fönster på sidan.

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnaderKulturlämningar