Bodlänga

Hembygdsgården Domarvik - Målen Bodlänga


Byggnader

Boden som tillbyggnad på baksidan av logen i Domarvik, används som skydd för körvandringen. 2016.

Boden i Målen 2010.

Bodlängan flyttades i delar från Målen till Domarvik 2012. Väggarna byggdes sedan upp  runt körvandringen som en utbyggnad bakom logen. Allt var klart till invigningen av körvandringen vid tröskdagen i Domarvik 2015.


Bodlängan  är troligen byggd runt 1900. Den revs hösten 2012 för att ge plats för ett garage i Målen.


När boden stod i Målen förvarades redskap i längans vänstra rum. I det mittre rummet förvarades mjöl, och i det högra fanns separator och smörkärna.


Vid markarbetet efter att boden flyttats,  hittades en meter   under markytan hundratals skor. I husförhörslängden (1814-1894) finns ingen skomakare i  Målen. Skofyndet är och förblir en gåta!Skor i hundratal!

Ursprungliga byggnader
Nyuppförda byggnader

Hitflyttade byggnader


Kulturlämningar